आरतीआस्था - धर्ममंत्र - श्लोक

लक्ष्मी हृदय स्तोत्र

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

श्री लक्ष्मी हृदय स्तोत्र हे भगवान विष्णू आणि देवी लक्ष्मी यांच्या स्तुतीसाठी रचलेले एक स्तोत्र आहे. या स्तोत्राचे रचयिता आदि शंकराचार्य मानले जातात. स्तोत्रात 108 श्लोक आहेत आणि ते संस्कृत भाषेत आहे.

Shree Mahalakshmi
Shree Mahalakshmi

लक्ष्मी हृदय स्तोत्राचे महत्त्व:

 • हे स्तोत्र देवी लक्ष्मी आणि भगवान विष्णू यांना प्रसन्न करण्यासाठी पठण केले जाते.
 • स्तोत्राचे पठण केल्याने धन, समृद्धी, ज्ञान, आणि मोक्ष प्राप्ती होते असे मानले जाते.
 • स्तोत्राचे पठण केल्याने मन शांत होते आणि नकारात्मक विचार दूर होतात.
 • स्तोत्राचे पठण केल्याने भक्तीभाव वाढतो आणि आध्यात्मिक उन्नती होते.

लक्ष्मी हृदय स्तोत्राचे पठण कसे करावे:

 • स्तोत्राचे पठण करण्यापूर्वी स्नान करून स्वच्छ कपडे घालावेत.
 • स्तोत्राचे पठण एकाग्रतेने आणि शांत वातावरणात करावे.
 • स्तोत्राचे पठण करताना देवी लक्ष्मी आणि भगवान विष्णू यांच्या ध्यान धरावे.
 • स्तोत्राचे पठण दररोज सकाळी किंवा रात्री करू शकता.

 

लक्ष्मी हृदय स्तोत्र

श्रीमत सौभाग्यजननीं, स्तौमि लक्ष्मीं सनातनीं ।
सर्वकामफलावाप्ति साधनैक सुखावहां ॥1॥

श्री वैकुंठ स्थिते लक्ष्मि, समागच्छ मम अग्रत: ।
नारायणेन सह मां, कृपा दृष्ट्या अवलोकय ॥2॥

सत्यलोक स्थिते लक्ष्मि, त्वं समागच्छ सन्निधिम ।
वासुदेवेन सहिता, प्रसीद वरदा भव ॥3॥

श्वेतद्वीपस्थिते लक्ष्मि, शीघ्रम आगच्छ सुव्रते ।
विष्णुना सहिते देवि, जगन्मात: प्रसीद मे ॥4॥

क्षीराब्धि संस्थिते लक्ष्मि, समागच्छ समाधवे ।
त्वत कृपादृष्टि सुधया, सततं मां विलोकय ॥5॥

रत्नगर्भ स्थिते लक्ष्मि, परिपूर्ण हिरण्यमयि ।
समागच्छ समागच्छ, स्थित्वा सु पुरतो मम ॥6॥

स्थिरा भव महालक्ष्मि, निश्चला भव निर्मले ।
प्रसन्ने कमले देवि, प्रसन्ना वरदा भव ॥7॥

श्रीधरे श्रीमहाभूते, त्वदंतस्य महानिधिम ।
शीघ्रम उद्धृत्य पुरत:, प्रदर्शय समर्पय ॥8॥

वसुंधरे श्री वसुधे, वसु दोग्ध्रे कृपामयि ।
त्वत कुक्षि गतं सर्वस्वं, शीघ्रं मे त्वं प्रदर्शय ॥9॥

विष्णुप्रिये ! रत्नगर्भे, समस्त फलदे शिवे ।
त्वत गर्भ गत हेमादीन, संप्रदर्शय दर्शय ॥10॥

अत्रोपविश्य लक्ष्मि, त्वं स्थिरा भव हिरण्यमयि ।
सुस्थिरा भव सुप्रीत्या, प्रसन्न वरदा भव ॥11॥

सादरे मस्तकं हस्तं, मम तव कृपया अर्पय ।
सर्वराजगृहे लक्ष्मि, त्वत कलामयि तिष्ठतु ॥12॥

यथा वैकुंठनगरे, यथैव क्षीरसागरे ।
तथा मद भवने तिष्ठ, स्थिरं श्रीविष्णुना सह ॥13॥

आद्यादि महालक्ष्मि, विष्णुवामांक संस्थिते ।
प्रत्यक्षं कुरु मे रुपं, रक्ष मां शरणागतं ॥14॥

समागच्छ महालक्ष्मि, धन्य धान्य समन्विते ।
प्रसीद पुरत: स्थित्वा, प्रणतं मां विलोकय ॥15॥

दया सुदृष्टिं कुरुतां मयि श्री: ।
सुवर्णदृष्टिं कुरु मे गृहे श्री: ॥16॥

|| फलश्रुतिः ||

महालक्ष्मी समुद्दिश्य निशि भार्गव वासरे ।
इदं श्रीहृदयँ जप्त्वा शतवारं धनी भवेत् ॥

|| श्री लक्ष्मी हृदय स्तोत्र सम्पूर्णं ||

लक्ष्मी हृदय स्तोत्राचे फायदे:

 • स्तोत्राचे पठण केल्याने धन-धान्य, ऐश्वर्य आणि समृद्धी प्राप्त होते.
 • स्तोत्राचे पठण केल्याने कुटुंबात सुख-शांती नांदते.
 • स्तोत्राचे पठण केल्याने आरोग्य सुधारते आणि रोग दूर होतात.
 • स्तोत्राचे पठण केल्याने शत्रूंवर विजय प्राप्त होतो.
 • स्तोत्राचे पठण केल्याने मोक्ष प्राप्ती होते.

 

मारुती स्तोत्र

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker