About Us

A Platform for The Right Thinking People. An endeavor to bring the best minds together for in-depth exchanges of thoughts and ideas.

 

उद्देश -

आम्ही सामाजिक आणि नागरी कारणांची राष्ट्र-निर्माण आणि पुनजागृती करण्यासाठी काम करत आहोत. सनातन धर्माचा प्रचार आणि प्रसार करणे,  आणि भारत आणि आपल्या धर्माविरुद्धच्या जागतिक प्रचाराचा मुकाबला करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे.

 

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker