इंद्रजाल

  • मंत्र - श्लोकइंद्रजाल

    इंद्रजाल
    5 (1)

    इंद्रजाल किंवा महाइंद्रजाल या शब्दाचा अर्थ इंद्राचे जाळे असा होतो. हा एक संस्कृत शब्द आहे, ज्याचा उल्लेख विश्वसार, रावणसंहिता इत्यादी…

    Read More »
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker